|  e-ISSN: 2791-8238

En Popüler Makaleler

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 186

Cilt 2, Sayı 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Okunma Sayısı: 20  |  İndirilme Sayısı: 180

Cilt 2, Sayı 3

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 178

Cilt 2, Sayı 2

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 1-17   |  DOI: 10.53688/re.1   |  Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 168

Cilt 1, Sayı 1

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24-39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |  Okunma Sayısı: 43  |  İndirilme Sayısı: 166

Cilt 2, Sayı 2

daha fazla...