Baş Editör(ler)

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim araştırmaları alanında, 2021 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda (www.rumelieducation.com) yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fatma ALBAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


Editör(ler)

Dr. Funda YEŞİL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


İstanbul  11 Aralık
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Kerim GÜNDOĞDU Ayşegül Kızılkaya (ilk yazar)  
Comparison of USA and Finland pre-school curricula with MEB 2013 pre-school curriculum

 1, Ss, 1-17

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.1
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Eda Buğdaylı  
Nietzsche's Criticisms of Socrates and Plato's Identity of Reason and Virtue and the Evaluation of These Criticisms in Terms of the Philosophy of Education

 1, Ss, 18-29

Nietzsche’nin, Sokrates ve Platon’un Akıl-Erdem Özdeşliğine Yönelik Eleştirileri ve Bu Eleştirilerin Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.3
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zeynel Abidin BOZKURT Doç. Dr. Öznur Tulunay Ateş  
Öğretmenlerin Okula Bağlılığı Isparta Örneği

 1, Ss, 30-46

Öğretmenlerin Okula Bağlılığı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.9
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kaan Şahin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 1, Ss, 47-53

ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |