Baş Editör(ler)

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim araştırmaları alanında, 2021 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda (www.rumelieducation.com) yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fatma ALBAYRAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


Editör(ler)

Dr. Funda YEŞİL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


İstanbul  21 Haziran 2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Seyhan AYDOĞMUŞ Mehmet Ali AYDOĞMUŞ, Zeynel Abidin Bozkurt  
An Analysis of the "Zootropolis" Animated Film in Terms of Ten Root Values

 2, Ss, 1-23

Zootropolis’’ Animasyon Filminin On Kök Değer Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.14
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Güliz Şahin Tuğçe Demir, Ömer Kümüş, Nilgün Çanak  
Investigation of the Relationship Between Computer Game Addiction and Attitudes Towards Reading of Primary School Fourth-Grade Students

 2, Ss, 24-39

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.11
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

MEHMET SELİM ALPASLAN  
OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF SCHOOLS

 2, Ss, 40-55

OKULLARIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.10
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı: Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi

 2, Ss, 56-58

Kitap Tanıtımı: Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.13
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |