Son Sayı


Editör

Prof. Dr. Yakup YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fatma ALBAYRAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


Editör Yardımcısı

Dr. Funda YEŞİL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye


İstanbul  24 Aralık 2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Yavuz UYAR Emel UYAR-Adem KILIÇ-Zeynel Abidin BOZKURT  
The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERKAN TAŞKIN  
Classroom teachers' curriculum literacy levels (Case of Bozdoğan district)
Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri (Bozdoğan ilçesi örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim GÜNDOĞDU Alpaslan Ayhan Çelik  
'Earthquake' with Metaphors Through the Eyes of Primary, Secondary and High School Senior Students
İlkokul, Ortaokul ve Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Metaforlarla ‘Deprem’
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan EREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem
Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Özet | Abstract | Tam Metin |