|  e-ISSN: 2791-8238

Most Downloaded

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 1 - 17   |  DOI: 10.53688/re.1   |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 53

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ

ss. 30 - 46   |  DOI: 10.53688/re.9   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 50

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40 - 55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 47

T1. Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Furkan EREN

ss. 60 - 62   |  DOI: 10.5281/zenodo.7514186   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 46

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21 - 35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |   Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 46

Çocuklara Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Akademik

Kaan Şahin

ss. 47 - 53   |  DOI: 10.53688/re.8   |   Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 44

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği (The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta)

Yavuz UYAR, Emel UYAR, Zeynel Abidin BOZKURT & Adem KILIÇ

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513444   |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 43

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 36 - 59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |   Okunma Sayısı: 16  |  İndirilme Sayısı: 43

Nietzsche’nin, Sokrates ve Platon’un Akıl-Erdem Özdeşliğine Yönelik Eleştirileri ve Bu Eleştirilerin Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi (The Criticisms of Nietzsche to Socrates and Plato's identity of reason and virtue and the evaluation of these criticisms in terms of the philosophy of education)

Eda Buğdaylı

ss. 18 - 29   |  DOI: 10.53688/re.3   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 41

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24 - 39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 41