|  e-ISSN: 2791-8238

Top Ranked Articles

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

pp. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Number of Views: 10  |  Number of Download: 138

Volume 2, Issue 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

pp. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Number of Views: 13  |  Number of Download: 134

Volume 2, Issue 3

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

pp. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Number of Views: 4  |  Number of Download: 129

Volume 2, Issue 2

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

pp. 1-17   |  DOI: 10.53688/re.1   |  Number of Views: 17  |  Number of Download: 127

Volume 1, Issue 1

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

pp. 24-39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |  Number of Views: 28  |  Number of Download: 125

Volume 2, Issue 2

more...