|  e-ISSN: 2791-8238

Top Ranked Articles

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

pp. 1-17   |  DOI: 10.53688/re.1   |  Number of Views: 9  |  Number of Download: 52

Volume 1, Issue 1

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ

pp. 30-46   |  DOI: 10.53688/re.9   |  Number of Views: 6  |  Number of Download: 49

Volume 1, Issue 1

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

pp. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Number of Views: 2  |  Number of Download: 47

Volume 2, Issue 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

pp. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Number of Views: 4  |  Number of Download: 46

Volume 2, Issue 3

T1. Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Furkan EREN

pp. 60-62   |  DOI: 10.5281/zenodo.7514186   |  Number of Views: 6  |  Number of Download: 45

Volume 2, Issue 3

more...