|  e-ISSN: 2791-8238

En Popüler Makaleler

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 1-17   |  DOI: 10.53688/re.1   |  Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 53

Cilt 1, Sayı 1

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ

ss. 30-46   |  DOI: 10.53688/re.9   |  Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 50

Cilt 1, Sayı 1

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 48

Cilt 2, Sayı 2

T1. Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Furkan EREN

ss. 60-62   |  DOI: 10.5281/zenodo.7514186   |  Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 46

Cilt 2, Sayı 3

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 46

Cilt 2, Sayı 3

daha fazla...