|  e-ISSN: 2791-8238

En Popüler Makaleler

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Okunma Sayısı: 88  |  İndirilme Sayısı: 270

Cilt 2, Sayı 2

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Okunma Sayısı: 31  |  İndirilme Sayısı: 257

Cilt 2, Sayı 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Okunma Sayısı: 40  |  İndirilme Sayısı: 245

Cilt 2, Sayı 3

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 36-59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |  Okunma Sayısı: 121  |  İndirilme Sayısı: 236

Cilt 2, Sayı 3

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 1-17   |  DOI: 10.53688/re.1   |  Okunma Sayısı: 31  |  İndirilme Sayısı: 225

Cilt 1, Sayı 1

daha fazla...