|  e-ISSN: 2791-8238

En Popüler Makaleler

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Okunma Sayısı: 119  |  İndirilme Sayısı: 296

Cilt 2, Sayı 2

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Okunma Sayısı: 32  |  İndirilme Sayısı: 277

Cilt 2, Sayı 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 264

Cilt 2, Sayı 3

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 36-59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |  Okunma Sayısı: 125  |  İndirilme Sayısı: 258

Cilt 2, Sayı 3

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24-39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |  Okunma Sayısı: 74  |  İndirilme Sayısı: 245

Cilt 2, Sayı 2

daha fazla...