|  e-ISSN: 2791-8238

Most Downloaded

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1 - 23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |   Okunma Sayısı: 133  |  İndirilme Sayısı: 317

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40 - 55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |   Okunma Sayısı: 35  |  İndirilme Sayısı: 293

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21 - 35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |   Okunma Sayısı: 46  |  İndirilme Sayısı: 280

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 36 - 59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |   Okunma Sayısı: 133  |  İndirilme Sayısı: 279

Çocuklara Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Akademik

Kaan Şahin

ss. 47 - 53   |  DOI: 10.53688/re.8   |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 269

Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması (Comparison of USA and Finland pre-school curriculum with MEB 2013 preschool)

Ayşegül KIZILKAYA & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 1 - 17   |  DOI: 10.53688/re.1   |   Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 259

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24 - 39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |   Okunma Sayısı: 78  |  İndirilme Sayısı: 259

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ

ss. 30 - 46   |  DOI: 10.53688/re.9   |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 253

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği (The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta)

Yavuz UYAR, Emel UYAR, Zeynel Abidin BOZKURT & Adem KILIÇ

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513444   |   Okunma Sayısı: 30  |  İndirilme Sayısı: 250

Güneş, F., Kapıkıran, Ş., Susar-Kırmızı, F. İşçi, C., Akkaya, N., Aktay, S., Sidekli, S., Çetin-Altıntaş, E., Sulak, S.E., Kemiksiz, Ö., Bağcı-Ayrancı, B., Süğümlü, Ü., Karadağ, R., Yurdakal, İ.H., Altuğ, A. (2021). Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı

Neslihan YÜCELŞEN

ss. 56 - 58   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.13   |   Okunma Sayısı: 12  |  İndirilme Sayısı: 247