|  e-ISSN: 2791-8238

Top Ranked Articles

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

pp. 1-23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Number of Views: 133  |  Number of Download: 317

Volume 2, Issue 2

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

pp. 40-55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Number of Views: 35  |  Number of Download: 293

Volume 2, Issue 2

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

pp. 21-35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422   |  Number of Views: 46  |  Number of Download: 280

Volume 2, Issue 3

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

pp. 36-59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428   |  Number of Views: 133  |  Number of Download: 279

Volume 2, Issue 3

Çocuklara Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Akademik

Kaan Şahin

pp. 47-53   |  DOI: 10.53688/re.8   |  Number of Views: 19  |  Number of Download: 269

Volume 1, Issue 1

more...