|  e-ISSN: 2791-8238

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 30-46

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ


Benzer Makaleler
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği (The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta)

Yavuz UYAR, Emel UYAR, Zeynel Abidin BOZKURT & Adem KILIÇ
Cilt 2 Sayı 3

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN
Cilt 2 Sayı 3

2023.4.01. Ceylan, V. K. & Akar Vural, R.: Self-Assessment of Computational Thinking Skill: A Scale Development Study / Bilgi işlemsel düşünme öz değerlendirme ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması

Veysel Karani CEYLAN Ruken AKAR VURAL
Cilt 3 Sayı 4

2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers

Eda Can KEL Bekir KUL Sezgin KEL
Cilt 3 Sayı 4

READ 2023.5.02. İlkokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

Vedat ÇİÇEK & Nevin BAL & Emel TİMUR & Mehmet Şerif TAVUKÇU & Seza KIZILDAĞ
Cilt 3 Sayı 5

READ. 2023.5.4. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Anlatırken Kullandığı Yöntem ve Teknikler ile İlgili Görüşler

Muharrem BULUT Tuncay BULUT Nezahat ÖZSERİN DİLDEŞ Vedat TİMUR Rıdvan GÖRMÜŞ
Cilt 3 Sayı 5