|  e-ISSN: 2791-8238

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 2(3) 1-20

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği (The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta)

Yavuz UYAR, Emel UYAR, Zeynel Abidin BOZKURT & Adem KILIÇ


History data not found...

No records were found for the article in e-journal management system. The article evaluation process may not have been carried out through the system. Please contact the publishing house for detailed information.