|  e-ISSN: 2791-8238

Yazarların Sorumlulukları

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi aday makaleler için çifte körleme hakem değerlendirme süreci yürütmektedir. Dergimize başvuran bütün aday makaleler orijinal olmalı, daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Ayrıca aday makale başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalı ve dergimize gönderilen aday makalenin değerlendirme süreci başladıktan sonra değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir dergiye gönderilmemelidir. Bu tür başvuruların yapılması halinde yazar(lar)ın makaleleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz. 

Dergimize makale gönderiminde yazarların makale gönderim süreçlerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen dosyalar makale gönderim sürecinde yüklenmelidir. 

1- Tam metin dosyası (Tam metin dosyası dergi şablonuna uygun olarak doldurulmalı ve makale yazarlarıyla ilgili herhangi bir bilgi ana metin dosyasında yer almamalıdır.)

2- İntihal raporu

3- Etik kurul belgesi (Bu belge Etik kurul izni gerekli olan çalışmalar için zorunludur.)

4- Telif hakkı devir sözleşmesi

Dergimize makale gönderiminde yukarıdaki belgelerin eklenerek makale gönderiminin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk yazarlara aittir.  İstenilen belgeler yüklenmediğinde makale yazara iade edilir. 

Dergiye gönderilen aday makaleler yukarıda belirtilen dosyaların dergi kurallarına uygunluğu dergi sekreteryası tarafından ön kontrol aşamasında kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci için ilgili editörlere yönlendirilir. Dergi amaç ve kapsamına uygun olduğu belirlenen aday makaleler alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri çalışmanın niteliğini dikkate alarak aday makale kör hakem sistemine uygun olarak uzman iki hakem atar. Değerlendirme süreci aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 

 

 

 


895 defa okundu.