|  e-ISSN: 2791-8238

Etik İlkeler

Etik İlkeler

Benzerlik oranı kontrolü

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili uluslararası alanda kabul gören ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından vazgeçilmesini önlemek editör kurulunun kritik sorumlulukları arasındadır. Bilimsel çalışmalarda gözlemlenebilecek etik dışı davranışların hiçbir örneği kabul edilemez. Dergiye gönderilmiş bilimsel araştırmaların içeriği orijinal kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı yazarlar tarafından beyan edilmiştir. Bu kapsamda dergiye gönderilen makaleler intihal programından geçirildikten sonra kabul edilir. Dergiye gönderilen makalenin benzerlik oranı %25' ten fazla olmamalıdır.

Etik ihlallere karşı önlemler

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda editör kurulu, hakemler ve yazarlar dergi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki işlemlere uygun davranmayı etik kurullar kapsamında uygulamakla zorunludur. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul edilemez olduğunu ve yasal tüm haklarının saklı olduğu bildirilir. 

Aday makalelerin benzerlik oranı yazarlar tarafından dergiye yüklenmelidir. Ayrıca sorumlu yazar benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek makalede herhangi bir intihal yapılmadığını beyan etmek zorundadır. Aday makaleler dergi sekreteryası tarafından ayrıca intihal programı ile benzerlik açısından incelenmektedir. Derginin belirlediği benzerlik oranını aşan makaleler yazarlara iade edilir. 

Yayınlanan makaleler için 12 ay içerisinde herhangi bir etik şikâyeti durumunda editör kurulu makaleyi incelemeye almaktadır. İlgili şikâyet ile ilgili belgeler editör kuruluna dergi e-mail aracılığıyla gönderilmelidir. 

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.

 


820 defa okundu.