|  e-ISSN: 2791-8238

Dergi Ekibi

 

İMTİYAZ SAHİBİ / COPYRIGHT OWNER

RumeliYA Yayıncılık & Publication

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma ALBAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

YARDIMCI EDİTÖRLER / ASSISTANT EDITORS

Dr. Funda YEŞİL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

 

ALAN EDİTÖRLERİ / FIELD EDITORS

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr. Ceyhun OZAN /Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Dr. Çağda KIVANÇ ÇAĞANAĞA / KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Türkiye

Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Özge BIKMAZ BİLGEN / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Ümre KAYNAK / Gazi Üniversitesi, Türkiye

Sınıf Eğitimi

Doç. Dr. Aybala ÇAYIR / Aksaray Üniversitesi, Türkiye

Dr. Güliz ŞAHİN / Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Türkçe Eğitimi

Prof. Dr. Alpaslan OKUR / Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nilüfer SERİN / Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Fatma ALBAYRAK / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doç. Dr. Osman ERCİYAS / KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Türkiye

Dr. Erdoğan TAŞTAN / Marmara Üniversitesi, Türkiye

Coğrafya Eğitimi

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Tarih Eğitimi

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Çiğdem KOZANER YENİGÜL / Başkent Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hamide KILIÇ / Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof. Dr. Oğuz SERİN / KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Türkiye

Özel Eğitim

Dr. Sezen ÇAMCI ERDOĞAN / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doç. Dr. Sevda KÜÇÜK / Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Fransız Dili Eğitimi

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY / Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Dr. Meril NAKTAN / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

İngiliz Dili Eğitimi

Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN / İnönü Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hanife TAŞDEMİR / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Alman Dili Eğitimi

Doç. Dr. Hikmet UYSAL / Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Arap Dili Eğitimi

Dr. Mevlüt ÖZTÜRK / Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

 

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özlem FEDAİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Adnan TAŞGIN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Azzaya BADAM, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Doç. Dr. Bekir İNCE, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Elmira UAIDALLAKYZY, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Goran Salahaddin SHUKUR, Selahaddin Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY, Giresun Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Osman ERCİYAS, Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Doç. Dr. Önder ÇANGAL, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep CİN ŞEKER, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI, Unıversıta' Per Stranieri Di Siena Centro Fast, İtaly

Dr. Atilla MATEFFY / Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi, Almanya

Dr. Aziyana BYYR-OOL, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu

Dr. Elçin İBRAHİMOV, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

Dr. Fatemeh ARZJANİ, Tahran Üniversitesi, İran

Dr. Funda AMANVERMEZ, Jandarma Sahil ve Güvenlik Akademisi, Türkiye

Dr. Gatibe VAKİFKIZI GULİYEVA, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

Dr. Gerelmaa NAMSRAİ, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Dr. Hela Haidar NAJJAR, University of Balamand, Lebanon

Dr. Kübra ÖZÇETİN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Melda ORYAŞIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Menent SHUKRİEVA, Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Melike ULUÇAY, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Dr. Mukaddes ABDURAHMONOVA, Mİraz Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Nilüfer SERİN, Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREN, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nuri BRİNA, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, Kosova

Dr. Rachael RUEGG, Victoria University of Wellington, New Zealand

Dr. Şamil SADIQ, AMEA Huseyn Cavid Ev Müzesi, Azerbaycan

Dr. Utku ORYAŞIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Zaynabidin ABDİRASHİDOV, Ali Şir Nevai Üniversitesi, Özbekistan

 

 

YAYIN YÖNETMENİ / PUBLISHING DIRECTOR

Dr. Nilüfer SERİN, Türkiye

 

DİL VE DİZİN UZMANLARI / REVIEWS AND INDEX EDITORS

İngilizce / English

Yağmur YİĞİT, Türkiye

Türkçe / Turkish

Arş. Gör. Feyza Yağmur YEĞİN, Türkiye


Dizinleme / Index

Prof. Dr. Yakup YILMAZ, Türkiye

Arş. Gör. Feyza Yağmur YEĞİN, Türkiye

 

YURT DIŞI TEMSİLCİLER / FOREIGN REPRESENTATORS

Doç. Dr. Azzaya BADAM, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Doç. Dr. Goran Salahaddin SHUKUR, Selahaddin Üniversitesi, Irak

Dr. Aziyana Byyr-ool, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu

Dr. Çağda KIVANÇ ÇAĞANAĞA, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi

Dr. Menent SHUKRİEVA, Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Rachael RUEGG, Victoria University of Wellington, New Zealand

Dr. Fatemeh ARZJANİ, Tahran Üniversitesi, İran

Dr. Hela Haidar NAJJAR, University of Balamand, Lebanon

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ahmet BENZER, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alpaslan OKUR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Battulga TSEND, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Özay KARADAĞ, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Secaattin TURAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

 

HAKEMLER / REFEREES

Prof. Dr. Ahmet BENZER, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alpaslan OKUR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Battulga TSEND, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Oğuz SERİN, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof. Dr. Özay KARADAĞ, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özlem FEDAİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Secaattin TURAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Adnan TAŞGIN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Azzaya BADAM, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Doç. Dr. Bekir İNCE, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ceyhun OZAN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma ALBAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Goran Salahaddin SHUKUR, Selahaddin Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Hikmet UYSAL,Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY, Giresun Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Osman ERCİYAS, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sevda KÜÇÜK, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep CİN ŞEKER, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI, Unıversıta' Per Stranieri Di Siena Centro Fast, İtaly

Dr. Aziyana Byyr-ool, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu

Dr. Çağda KIVANÇ ÇAĞANAĞA, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi

Dr. Çiğdem KOZANER YENİGÜL, Başkent Üniversitesi, Türkiye

Dr. Erdoğan TAŞTAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fatemeh ARZJANİ, Tahran Üniversitesi, İran

Dr. Funda AMANVERMEZ, Jandarma Sahil ve Güvenlik Akademisi, Türkiye

Dr. Funda YEŞİL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Gerelmaa NAMSRAİ, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Dr. Güliz ŞAHİN, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hamide KILIÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Hanife TAŞDEMİR, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Hela Haidar NAJJAR, University of Balamand, Lebanon

Dr. Kübra ÖZÇETİN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Melda ORYAŞIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Melike ULUÇAY, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Dr. Menent SHUKRİEVA, Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan

Dr. Meril NAKTAN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Mevlüt ÖZTÜRK, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Neslihan YÜCELŞEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nilüfer SERİN, Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREN, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Dr. Özge BIKMAZ Bilgen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Dr. Rachael RUEGG, Victoria University of Wellington, New Zealand

Dr. Sezen ÇAMCI ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Utku ORYAŞIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Türkiye

Dr. Ümre KAYNAK, Gazi Üniversitesi, Türkiye

 


1.072 defa okundu.